- Uitgave "Intimiteit als inspiratiebron"

- Polsmagazine, editie april 2015

- Catalogus PASS

Leiestreek, de kunst van het genieten, pagina 13

-  Architect Juliaan Lampens ontwierp voor kunstenaar Martin Wallaert een atelier

in Wannegem-Lede. Het zou een uniek beeldhouwwerk geweest zijn maar werd helaas

afgekeurd door Stedenbouw.:

zie pagina 146

 

 

- Affiches jaarlijkse tentoontstellingen vanaf 2013

 

Affiche eindejaartentoonstelling 2016.pn
Affiche tentoonstelling 2017.jpg
Affiche tentoonstelling 2018.jpg